FANDOM


בואו לחגוג עימנו בסוכות גם ילדים וגם מבוגרים.

שמחה כפולה גם שמחת החג וגם שמחת פתיחת השלוחה.

בתוכנית:

 • לילדים
  • 17:00
  • הצגה לילדים של תיאטרון "תאיר"- הדב המרקד על יהודי פשוט שבשל חובותיו למלך עומד לפני עונש כבד ובכח רצונו ובתפילותיו זוכה בהצלה מופלאה מהסבא משיפולי בזכות ריקוד הדב שהופך מריקוד של ייאוש לריקוד של שמחה.
  • מחיר ההצגה: 15 ₪
 • במקביל למבוגרים
  • 17:00 – תפילת מנחה
  • 17:10 – שיחה של הרב אהוד שרגא בענייני דיומא
 • שמחת בית השואבה לכל המשפחה
  • 18:00 – שמחת בית השואבה- ניגונים וסיפורים חסידיים של תזמורת הכלייזמר הישראלי
 • בסיום תפילת ערבית.

בואו בהמוניכם לשמוח ולשמח.