FANDOM


זו ההזדמנות שלך לעזור לחברים בודדים עריכה

פנויים ופנויות רבים מייחלים להקים בית בישראל ובידי כל אחד מאתנו לסייע. בימים אלו אנו שוקדים על איסוף השאלונים ותיוקם. עדיין ניתן למלא שאלונים ולהחזירם לאחד מהמוקדים הבאים:

  • עלי התאנה
  • ענפי הדקל
  • סופר אי"ש הזית
  • מזכירויות יישובי הגוש

במוקדים אלו ניתן גם לקבל שאלונים ריקים וכן פה

פרטי הבחור או הבחורה מתפרסמים ללא שמם על מנת לכבד את פרטיותם. מי שמזהה שדוך פוטנציאלי, ייצור קשר עם המשפחה הממליצה ויגלגל הלאה.

מפעל לאומי זה נולד ביוזמת הרב אבינר שליט"א ובברכתו וכבר נשא פירות מבורכים. יש גם כתובת לאתר היכנסו כאן: [1] בהצלחה לכולם!

בחורותעריכה

גילאי 20-30 גילאי 31-40 גילאי 41 ומעלה

בחוריםעריכה

גילאי 20-30 גילאי 31-40 גילאי 41 ומעלה